• English
  • Polski


 

Limarex: >> Produkty >> Transfer czystych środków gaśniczych

Transfer czystych środków gaśniczych

Separator czystego środka gaśniczego od azotu pod ciśnieniem SHN5

Jednostka ta jest przeznaczona do transferu odzyskanej mieszanki Halon/Azot do butli za pomocą modułu odzysku, model THB5 , w celu separacji Halonu od Azotu pod ciśnieniem.
Celem procesu jest uzyskanie odprężonego produktu (HALON) z możliwością jego składowania w typowych i lżejszych butlach transportowych.
Proces ten eliminuje azot w bezpieczny i precyzyjny sposób, unikając przechowywania produktu pod wysokim ciśnieniem.

Mieszacz gazów GBIX1 H

Urządzenie składa się z ramy pokrytej
powłoką malarską oraz podpory
wyposażonej w dwa łożyska
poprzeczne, w których zamocowana
jest rama obracająca się.
Rama jest poruszana przy pomocy
elektrycznego motoreduktora.
Butla utrzymywana jest przy pomocy
zacisku z blokadą sprężynową.
Sprężone powietrze używane jest tylko
do otwierania zacisku.
Urządzeniem struje się przy użyciu
elektrycznego panelu kontrolnego.
Panel umożliwia ustawienie czasu

Urządzenie do transferowania sześciofluorku siarki THB SF6

Urządzenie do napełniania SF6 zabezpieczone
jest obudową ze stali pokrytej powłoką
malarską. W górnej cześci obudowy znajduje
się panel kontrolny z zaworami i miernikami
kontrolnymi.
Dostęp do pompy transferującej SF6 wraz z
rurami, złaczami i resztą oprzyrządowania
ułatwiają drzwiczki znajdujące się z przodu
obudowy.
Urządzenie jest dostosowane do
przymocowywania do posadzki.
Po usunięciu górnego panelu kontrolnego

Urządzenie do filtrowania odzyskanych czystych środków gaśniczych HFM5

Specjalnie zaprojektowny do filtrowania
odzyskanych halonów i czystych środków
gaśniczych.
Moduł filtrujący pozwala na ponowne
wykorzystanie odzyskanych
halonów/czystych środków gaśniczych
przywrócenie im wymaganych
właściwości.
Urządzenie stosuje się w następujący
sposób:
1. Zaraz po fazie separacji (przy
zastosowaniu urządzenia SHN5
celu uzyskania produktu o
właściwościach wymaganych dla
ponownego użycia