• English
  • Polski


 

Limarex: >> Produkty >> Transfer Czystych Środków Gaśniczych >> Urządzenie do transferowania sześciofluorku siarki THB SF6

Urządzenie do transferowania sześciofluorku siarki THB SF6

Urządzenie do napełniania SF6 zabezpieczone
jest obudową ze stali pokrytej powłoką
malarską. W górnej cześci obudowy znajduje
się panel kontrolny z zaworami i miernikami
kontrolnymi.
Dostęp do pompy transferującej SF6 wraz z
rurami, złaczami i resztą oprzyrządowania
ułatwiają drzwiczki znajdujące się z przodu
obudowy.
Urządzenie jest dostosowane do
przymocowywania do posadzki.
Po usunięciu górnego panelu kontrolnego
można uzyskać dodatkowy dostęp do pompy
i przewodów potrzebny w trakcie konserwacji.
Urządzenie umożliwia transferowanie SF6 z
większych zbiorników do standardowych butli
roboczych.
Pompa pozwala transferować SF6,zarówno w
fazie ciekłej jak i gazowej, co optymalizuje
proces napełniania
karta katalogowa: