• English
  • Polski


 

Limarex: >> Produkty >> Transfer Czystych Środków Gaśniczych >> Urządzenie do transferowania ciekłych i gazowych czystych środków gaśniczych THB5

Urządzenie do transferowania ciekłych i gazowych czystych środków gaśniczych THB5

Seria urządzeń THB5 jest stworzona do odzysku i recyklingu czystego środka gaśniczego ( zarówno w fazie ciekłej i gazowej). W zależności od modelu możliwe jest odzyskanie mieszaniny czystego środka gaśniczego i azotu z butli pod ciśnieniem i napełnienie nią butli o tej samej pojemności i tym samym ciśnieniu końcowym 24 lub 42 bar.
W ten sposób nawet w przypadku stosowania mieszaniny z azotem pod ciśnieniem możliwe jest odzyskanie produktu i jego ponowne użycie bez konieczności separowania azotu.
Odzysk bez oddzielania azotu może być przydatny przy okresowej inspekcji lub przy posiadaniu butli z niepewnym produktem.
W innych sytuacjach urządzenie umożliwia przepompowanie produktu do innej butli o tej samej pojemności i pozwala na napełnienia opróżnionej butli innym produktem.
Urządzenie umożliwia napełnianie butli lub gaśnicy czystym środkiem gaśniczym z dużego zbiornika I poddawanie go ciśnieniu przy użyciu azotu, w celu uzyskania wymaganego ciśnienia końcowego.
Na zamówienie dostępna jest wersja urządzenia umożliwiająca recykling czystego środka gaśniczego w celu usunięcia zanieczyszczeń przed jego ponownym wykorzystaniem.
karta katalogowa: