• English
  • Polski


 

Limarex: >> Produkty >> Transfer Czystych Środków Gaśniczych >> Urządzenie do filtrowania odzyskanych czystych środków gaśniczych HFM5

Urządzenie do filtrowania odzyskanych czystych środków gaśniczych HFM5

Specjalnie zaprojektowny do filtrowania
odzyskanych halonów i czystych środków
gaśniczych.
Moduł filtrujący pozwala na ponowne
wykorzystanie odzyskanych
halonów/czystych środków gaśniczych
przywrócenie im wymaganych
właściwości.
Urządzenie stosuje się w następujący
sposób:
1. Zaraz po fazie separacji (przy
zastosowaniu urządzenia SHN5
celu uzyskania produktu o
właściwościach wymaganych dla
ponownego użycia
2. Przed fazą separacji (przy
zastosowaniu urządzenia SHN5), gdy
produkt posiada dużą wilgotność

 

karta katalogowa: