• English
  • Polski


 

Limarex: >> Produkty >> Urządzenia do obsługi butli

Urządzenia do obsługi butli

Mieszacz gazów GBMIX5

Przed zastosowaniem mieszaniny gazów konieczne jest uzyskanie jednorodnego produktu wewnątrz butli. Obracanie jest najczęściej stosowanym procesem mieszającym gazy wewnątrz butli.
Urządzeni serii GBMIX5 zostały zaprojektowane aby obracać butle w pozycji horyzontalnej. W ten sposób nie dochodzi do rozmieszania składników o różnych gęstościach na wskutek grawitacji. Urządzenie GBMIX5 może być również wykorzystywane do usuwania rdzy z wnętrza butli poprzez obracanie butli wypełnionej materiałem ściernym.

Pogrzewacz do 25 butli VBO-25

Podgrzewacz do butli umożliwia podgrzanie do temperatury 90°C do 25 butli w tym samym czasie.
Butle podłączone do wewnętrznego kolektora za pomocą elastycznego węża są poddawane kilku cyklom odpowietrzania, odsysania i płukania gazem obojętnym (azotem) w celu uzyskania bardzo niskiego końcowego poziomu wilgotności i 

Mieszacz gazów do wiązek butli i butli na paletach GBMIX P1216

Urządzenie składa się z stalowej bazy

pokrytej powłoką malarską z podporą z

łożyskami gdzie zainstalowana została

struktura odwracająca. Rama

odwracająca poruszana jest przez

podwójny tłok hydrauliczny.

Urządzenie można instalować się w

otworze w posadzce, co ułatwia

ładowanie wiązek butli i butli na paletach

na ramę odwracającą, gdyż poziom

ładowania znajduje się wtedy przy

posadzce.