• English
  • Polski


 

Limarex: >> Produkty >> Transferowanie czynnika chłodniczego ze zbiornika

Transferowanie czynnika chłodniczego ze zbiornika

Elektroniczna waga kontrolna BE

Elektroniczna platform ważąca serii BE stosuje się do ważenia butli I gaśnic podczas operacji napełniania. Wagi BE są szczególnie przydatne jako element stacji napełniania CO2, są one dostosowane do instalacji na poziomie posadzki lub w platformie instalacyjnej FCD/SSW2.
Wagi serii BE pozwalają na dokładne zważenie gaśnic, butli lub wiązek butli podczas operacji napełniania.

Elektryczny panel kontrolny QE

Elektryczny panel kontolny został
specjalnie zaprojektowany do
zasilania urządzeń wchodzących
w skład stacji napełniania i do
sterowania nimi.
Główna część panelu pozwala
włączać i wyłączać pompy,
otwierać i zamykać zawory,
mierzyć temperaturę i ciśnienie za
pomocą czujników
zainstalowanych na obszarze stacji
napełniania.
Do sterowania urządzeniami
stosuje się sterowniki działające na
zasadzie elektromechanicznej lub

Rampa do płukania butli RC

System rampy RC został zaprojektowany do
dokładnego czyszczenia wnętrza butli i
zbiorników poprzez zastosowanie
powtarzających się cykli płukania i
odsysania.
Model RC jest odpowiedni do stosowania do
butli na CO2 stosowanych w przemyśle
spożywczym, w których nie ma ciśnienia
szczątkowego ani zaworów typu RPV.
System jest przydatny również w sytuacjach,
gdy trzeba opróżnić butlę sekwencją cykli
odsysania i płukania przed napełnianiem
N2O i CFC/freonem.