• English
  • Polski


 

Limarex: >> Produkty >> Transferowanie CO2 ze zbiornika

Transferowanie CO2 ze zbiornika

Pneumatyczny uchwyt do butli lub gaśnicy AIR BIL

Uchwyty AIR4BIL zostały zaprojektowane do instalacji na elektronicznych platformach napełniania serii BE. Pozwalają na stabilne utrzymywanie butli lub gaśnicy podczas napełniania zapobiegając przewróceniu butli. Dzięki uchwytowi możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas całego procesu napełniania CO2 lub innym ciekłym gazem.
Uchwyty AIR4BIL są wyposażone w ramę wsporczą dostosowaną do montażu na platformach ważących BE60, BE150 oraz BE300.

Elektroniczna waga kontrolna BE

Elektroniczna platform ważąca serii BE stosuje się do ważenia butli I gaśnic podczas operacji napełniania. Wagi BE są szczególnie przydatne jako element stacji napełniania CO2, są one dostosowane do instalacji na poziomie posadzki lub w platformie instalacyjnej FCD/SSW2.
Wagi serii BE pozwalają na dokładne zważenie gaśnic, butli lub wiązek butli podczas operacji napełniania.

Automatycznie sterowane urządzenie do napełniania CO2 FCD222

Urządzenie FCD222 pozwala na napełniania butli I gaśnic ciekłym CO2 transferowanym ze zbiornika kriogenicznego.
Pneumatycznie aktywowany zawór odcinający jest sterowany automatycznie na podstawie informacji przekazywanych przez elektroniczną wagę kontrolną.
Opcjonalnie stacja może napełniać wiązki butlowe przy zastosowaniu specjalnej wagi kontrolnej dostępnej na zamówienie.
Dostępne są również opcjonalne wyjścia do napełniania butli CO2 w stanie gazowym w celu dalszego napełniania butli przy użyciu stacji do mieszanin gazów np. Ar/ CO2

Platforma do instalacji stacji napełniania CO2 SSW

Vanzetti Equipment projektuje specjalne platformy
wsporcze umożliwiające szybką i prostą instalację
stacji napełniania, butli lub zbiorników.
Wysokość platformy odpowiada wysokości
standardowej palety stalowej stosowanej przy
transportowaniu butli.
Dzięki odpowiedniej wysokości operator może w
prosty sposób przestawić butlę na platformę, a
później na wagę kontrolną.
Dzięki projektowaniu modułowemu ramy, rozmiar

Urządzenie do napełniania CO2 FCD22

Urządzenie FCD22 sterowane ręcznie pozwala napełniać butle i gaśnice transferując CO2 ze zbiornika kriogenicznego.
Operator ustawia zawory ręcznie zgodnie ze wskazaniem wyświetlacza wagi kontrolnej.
Przy zastosowaniu urządzenia FCD22 w stacji napełniania do pełnej obsługi procesu wystarczy jeden operator, którego zadaniem będzie sprawdzanie wartości na wyświetlaczu wagi i ręczne zatrzymywanie procesu napełniania, kiedy odpowiednia waga została osiągnięta.

Pompa do transferowania CO2 103D

Seria urządzeń 103/D jest przeznaczona
do transferowania ciekłego CO2 ze
zbiornika kriogenicznego do gaśnic, butli i
innych zbiorników. Urządzenie składa się z
pompy na stalowej podstawie oraz silnika
elektrycznego,
Pompy są dostępne w kilku modelach ze
standardowym lub niestandardowym
poziomem przepływu.
Model 103/D jest dostępny z jednym
poziomem przepływu w zakresie 300-800
kg/h w zależności od wymagań klienta.
Model 103/DT pozwala na wybór dwóch

Elektryczny panel kontrolny QE

Elektryczny panel kontolny został
specjalnie zaprojektowany do
zasilania urządzeń wchodzących
w skład stacji napełniania i do
sterowania nimi.
Główna część panelu pozwala
włączać i wyłączać pompy,
otwierać i zamykać zawory,
mierzyć temperaturę i ciśnienie za
pomocą czujników
zainstalowanych na obszarze stacji
napełniania.
Do sterowania urządzeniami
stosuje się sterowniki działające na
zasadzie elektromechanicznej lub

Rampa do płukania butli RC

System rampy RC został zaprojektowany do
dokładnego czyszczenia wnętrza butli i
zbiorników poprzez zastosowanie
powtarzających się cykli płukania i
odsysania.
Model RC jest odpowiedni do stosowania do
butli na CO2 stosowanych w przemyśle
spożywczym, w których nie ma ciśnienia
szczątkowego ani zaworów typu RPV.
System jest przydatny również w sytuacjach,
gdy trzeba opróżnić butlę sekwencją cykli
odsysania i płukania przed napełnianiem
N2O i CFC/freonem.

Stacja napełniania CO2

Seria stacji FCD pozwala napełniać butle i gaśnice ciekłym CO2 pompowanym ze zbiornika kriogenicznego.

Procesem napełniania można sterować ręcznie lub automatycznie. 

Szeroki zakres możliwych konfiguracji pozwala zopytmalizować proces napełniania i dostosować go do potrzeb klienta.

Seria FCD umożliwia jednemu operatorowi  napełnianie butli znajdujących się na 1 lub 2 wagach przy równoczesnym napełnianiu wiązek butlowych umiejscowionych na specjalnej wadze.